יום שבת, 24 באוקטובר 2020

הגשת דוחות על ניצול היתר להעסקה במנוחה השבועית

שירות זה מאפשר למעסיקים שקיבלו היתר להעסקת עובדים במנוחה השבועית, להגיש דיווח תקופתי על אופן ניצול ההיתר.

היתר לעבודה במנוחה השבועית לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

שירות זה מאפשר למעסיק להגיש בקשה להיתר להעסקת עובדים בשעות נוספות או במהלך המנוחה השבועית, מטעם משרד הכלכלה. 

יום שבת, 3 באוקטובר 2020

חופשת לידה- מי זכאי? כמה? ולמה?

החוק בישראל מבקש להסדיר מגון מצבים שעלולים להופיע במערכת היחסים בין מעסיק ועובדיו ואחד הנפוצים ביניהם הוא חופשת לידה.